Back to top

Terminai ir sąlygos

UAB “Mielas Briedis” sąlygos

ĮVADAS

Šios internetinės svetainės standartinės taisyklės ir sąlygos administruoja jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, mieli elnių akiniai, prieinami https://deardeer.lt.

Šios sąlygos bus visiškai taikomos ir turės įtakos jūsų naudojimui šia interneto svetaine. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutikote su visomis čia parašytomis sąlygomis. Jūs neturite naudoti šios svetainės, jei nesutinkate su jokiomis iš šių standartinių svetainės sąlygų. Šios Taisyklės ir sąlygos buvo sukurtos naudojant Sąlygų ir sąlygų šabloną bei Privatumo politikos šabloną.

Nepilnamečiams ar jaunesniems nei 18 metų asmenims neleidžiama naudotis šia interneto svetaine.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Išskyrus jums priklausantį turinį, pagal šias sąlygas UAB „Mielas Briedis“ ir (arba) jos licencijos davėjai valdo visas intelektinės nuosavybės teises ir medžiagą, esančią šioje svetainėje.

Jums suteikiama ribota licencija tik norint peržiūrėti šioje svetainėje esančią medžiagą.

APRIBOJIMAI

Jūs esate specialiai apribotas šiais būdais:

  • bet kurios Svetainės medžiagos publikavimas kitose laikmenose;
  • bet kurios Svetainės medžiagos pardavimas, sublicencijavimas ir (arba) kitokiu būdu komercializavimas;
  • bet kurios Svetainės medžiagos viešas atlikimas ir (arba) rodymas;
  • naudoti šią svetainę bet kokiu būdu, kuris gali ar gali pakenkti šiai svetainei;
  • naudoti šią svetainę bet kokiu būdu, kuris daro įtaką vartotojo prieigai prie šios svetainės;
  • naudojimasis šia interneto svetaine prieštarauja galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams arba bet kokiu būdu gali pakenkti svetainei ar bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
  • užsiimti bet kokia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų rinkimu ar kita panašia veikla, susijusia su šia interneto svetaine;
  • naudodamiesi šia svetaine užsiimkite bet kokia reklama ar rinkodara.

Jūs negalite naudotis tam tikromis šios interneto svetainės dalimis, o UAB „Mielas Briedis“ gali bet kuriuo metu, absoliučiai savo nuožiūra, apriboti jūsų prieigą prie bet kurių šios svetainės sričių. Bet koks šios interneto svetainės naudotojo ID ir slaptažodis yra konfidencialūs, taip pat turite išlaikyti konfidencialumą.

JŪSŲ TURINYS

Šiose standartinėse svetainės sąlygose „Jūsų turinys“ reiškia bet kokį garso, vaizdo įrašo tekstą, vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje svetainėje. Parodydami savo turinį, jūs suteikiate UAB „Mielas Briedis“ neišimtinę, visame pasaulyje neatšaukiamą, sublicencinę licenciją naudoti, dauginti, pritaikyti, publikuoti, versti ir platinti bet kurioje laikmenoje.

Jūsų turinys turi būti jūsų pačių ir neturi pažeisti trečiųjų šalių teisių. UAB „Mielas Briedis“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kurį jūsų turinį iš šios svetainės.

JŪSŲ PRIVATUMAS

Perskaitykite Privatumo politiką.

JOKIŲ GARANTIJŲ

Ši svetainė teikiama „kaip yra“ su visais trūkumais, o UAB „Mielas Briedis“ nereiškia jokių garantijų ar garantijų, susijusių su šia interneto svetaine ar šioje svetainėje esančia medžiaga. Be to, niekas šioje svetainėje nebus aiškinamas kaip patariantis jums.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

UAB „Mielas Briedis“ ir jo pareigūnai, direktoriai ir darbuotojai jokiu būdu neatsako už bet kokias priežastis, susijusias su naudojimusi šia interneto svetaine ar kokiu nors būdu susijusį su tuo, ar tokia atsakomybė yra numatyta pagal sutartį. UAB „Mielas Briedis“, įskaitant jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus, nėra atsakinga už bet kokią netiesioginę, išvestinę ar specialiąją atsakomybę, kylančią iš ar šiaip ar taip susiejus su jūsų naudojimusi šia interneto svetaine.

KOMPENSACIJA

Tokiu būdu jūs visiškai atlyginate UAB „Mielas Briedis“ iš visų ir (arba) visus įsipareigojimus, išlaidas, reikalavimus, ieškinio priežastis, žalą ir išlaidas, kilusias dėl bet kurios iš šių sąlygų pažeidimo.

PAVEIKSLUMAS

Jei kuri nors šių sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia pagal bet kurį taikytiną įstatymą, tokios nuostatos bus ištrintos nepažeidžiant kitų šių nuostatų.

SĄLYGŲ Kintamumas

UAB „Mielas Briedis“ leidžiama bet kuriuo metu patikslinti šias Sąlygas ir, naudodamasi šia svetaine, tikimasi, kad šios sąlygos bus peržiūrimos reguliariai.

ASIGNAVIMAS

UAB „Mielas Briedis“ leidžiama perleisti, perleisti ir perduoti subrangos teises ir (arba) pareigas pagal šias Sąlygas be išankstinio įspėjimo. Tačiau jums neleidžiama perleisti, perduoti ar subrangos sutarčių su jūsų teisėmis ir (arba) įsipareigojimais pagal šias sąlygas.

PILNAS SUSITARIMAS

Šios Sąlygos sudaro visą UAB „Mielas Briedis“ ir jūsų susitarimą dėl jūsų naudojimosi šia interneto svetaine ir pakeičia visus pagrindinius susitarimus ir supratimus.

TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šioms sąlygoms bus taikomi ir aiškinami pagal lt valstybės įstatymus, ir jūs pateiksite išimtinei valstijos ir federalinių teismų, esančių lt, jurisdikcijai bet kokiems ginčams išspręsti.